Aartsbisshop van Den Haag en Nederland

Aartsbisshop Elisey Ganaba

Vladiko Elisey (Ganaba)

Russische Orthodoxe kerk patriachaat van Moskou

Priester van onze Kerk

Hieromonk Jevsewy

Hieromonk Jewsewy

Naam van de instelling

Podvorye H. Johannes de Doper te Leeuwarden 

RSIN nummer

860131695

Contactgegevens van de instelling

Gevestigd aan de

Buorren 18, 8584VC Hemelum

Telefoonnummer 0514-581537

 

Doelstelling en hoofdlijnen beleidsplan

De doelstelling van Podvorye H. Johannes de Doper Kerk is het zijn van een geloofsgemeenschap, die behoort tot de Orthodoxe Kerk in de Russische traditie van het Aartsbisdom van Den Haag en Nederland.  Alsmede om de leden van de Kerk in staat te stellen hun geloof te belijden. Verder houdt de Kerk zich bezig met het behoud van de Goddelijke Liturgie en andere gebedsdiensten en het onderwijzen van de kerkleden in de leer en de religieuze taal van het Orthodoxe geloof in de Russische traditie. Ook houdt de Kerk zich bezig met het ondersteunen van haar leden in de breedste zin van het woord. Tevens heeft Kerk als doel om de verstandhouding en de onderlinge samenwerking met de andere zusterkerken te bevorderen.

 

Functies en namen van de bestuurders

Voorzitter: V. Jewsewy

Starosta: O. Appeldoorn

Secretaris: M. vd Woude

Penningmeester: R. Brouwer

 

Beloningsbeleid

Zowel de priester als de bestuursleden ontvangen geen beloning/vergoeding voor hun werkzaamheden. Er worden geen winstuitkeringen gedaan. Indien de Kerk winst geniet wordt dit toegevoegd aan het eigen vermogen en aan het doel van de parochie besteed.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 

2x per maand wordt de Goddelijke Liturgie gediend. 

 

Financiële verantwoording

De penningmeester zal jaarlijks een financiële overzicht maken dat gecontroleerd wordt door leden van een samengestelde kascommissie vanuit de parochie welke daarna worden gedeeld.